Odoo ERP ใช้งานผ่าน Cloud

ระบบบัญชีและการเงิน Accounting

รองรับทั้งระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง, เงินสดย่อย, เงินทดรองจ่าย, ทะเบียนทรัพย์สิน.

ระบบงานขาย Sale

การตั้งราคาสินค้า, โปรโมชั่น, คิดค่าคอมมิชชั่น, ใบเสนอราคา, อนุมัติใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, การวางบิล, รายงานวิเคระห์การขาย.

ระบบงานจัดซื้อ Purchase

ประวัติ Supplier, ประวัติการซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ระบบแจ้งเตือน และสร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติ, การอนุมัติใบสั่งซื้อ, ติดตามสถานะการสั่งซื้อ, รายงานต่างๆ.

ระบบบริหารงานขาย CRM

ติดตามลูกค้าเป้าหมาย ปิดโอกาสทางการขาย

และรับข้อมูลการคาดการณ์ที่แม่นยำ.

ระบบคลังสินค้า Inventory

สร้าง Location ได้ไม่จำกัด, ทราบสถานะของ Stock ได้แบบ realtime, เชื่อมต่อกับใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ใบเบิกของ ใบสั่งผลิต  ใบรับของ ใบส่งของ.

ระบบขายหน้าร้าน POS

ทำงานบนอินเทอร์เฟซอัจฉริยะ ซึ่งบริษัทค้าปลีกทุกแห่งสามารถใช้ได้โดยไม่ยุ่งยาก เนื่องจากระบบมีความยืดหยุ่นสูงสุด คุณจึงสามารถกำหนดค่า Odoo POS ให้ตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างตรงจุด.

ระบบวางแผนการผลิต MRP

วางแผนอย่างแม่นยำได้โดยตรงจากการประเมินการผลิตในแบบเรียลไทม์

แสดงแผ่นงานและการแจ้งเตือนด้านคุณภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานในระหว่างที่ทำงาน.

ระบบโครงการ Project

จัดตารางเวลาของทีมในแต่ละโครงการโดยพิจารณาถึงวันหยุดของพนักงาน วางแผนล่วงหน้าให้กับโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นและคาดการณ์โดยอิงจากโครงการที่เปรียบเทียบกันได้เพื่อประเมินวันที่ครบกำหนดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น เปรียบเทียบข้อมูลคาดการณ์กับข้อมูลจริงใบบันทึกเวลางานเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร.

Dashboard & Report

เป็นหน้าสำหรับรวบรวมข้อมูลสำคัญของแต่ละ module(โมดูล) หรือระบบ เอาไว้ในหน้าเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานหรือ การวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจของเรา.

Standard Package

ERP SME-01

  1,900 .00

/ month
 • Basic sales & marketing for up to 2 users
 • Account & Sales management
 • No customization
 • No support

ERP SME-02

3,800 .00

/ month
 • Complete CRM for any size team
 • Get access to all modules
 • Limited customization
 • Email support

ERP SME-03

 5,700 .00

/ month
 • Unlimited CRM power and support
 • Get access to all modules and features
 • Unlimited customization
 • 24x7 toll-free support

Meet the Executive Team

Company team

Tony Fred, CEO

Founder and chief visionary, Tony is the driving force behind Company. He loves to keep his hands full by participating in the development of the software, marketing and the Customer Experience strategies.

Company team

Mich Stark, COO

Mich loves taking on challenges. With his multi-year experience as Commercial Director in the software industry, Mich has helped Company to get where it is today. Mich is among the best minds.

Company team

Aline Turner, CTO

Aline is one of the iconic person in life who can say she loves what she does. She mentors 100+ in-house developers and looks after the community of over thousands developers.

Company team

Iris Joe, CFO

Iris, with her international experience, helps us easily understand the numbers and improves them. She is determined to drive success and delivers her professional acumen to bring Company at the next level.